สำนักงานและที่ตั้ง

logo

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เว็บไซต์ http://alumni.rmu.ac.th  Email : rmuaa@rmu.ac.th