วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ และอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ และอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม