รศ.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปี 2559

รศ.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัล
“ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปี 2559

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพิธีมอบรางวัลเป็นประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในวันคล้ายวันสถาปณากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2559

12593790_993182217403141_832417652194420187_o