อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2559