การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 ส.ค. 58 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 ส.ค. 58 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิย์เก่า มรม.
สรุปวาระที่ประชุม
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนาระบบสารสนเทศสมาคมฯ
2) รายงานผลการจัดกอล์ฟการกุศลของสมาคมฯ
3) กิจกรรมการคืนสู่เหย้า 90 ปี ราตรี เขียว-แดง
4) การแต่งตั้งสมาชิกกิติมศักดิ์
5) การมอบทุนการศึกษา